Βρείτε μας:

Κων/νου Καραμανλή 65 Ελευθέριο - Κορδελιό,

Ωράριο λειτουργίας

Δευ - Παρ: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

Ψηφιακός Ταχογράφος

Από το 2006 και μετά όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτικό να είναι εξοπλισμένα με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.

Τι είναι ο ψηφιακός ταχογράφος και ποιος ο σκοπός του;

Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή, η οποία δείχνει και καταγράφει αυτόματα επάνω σε χάρτινους και διαγραμματικούς δίσκους ή ταινίες τα εξής:

 1. Την ταχύτητα που αναπτύσσει το όχημαΨηφιακός Ταχογράφος
 2. Την διανυόμενη απόσταση
 3. Το χρόνο οδήγησης
 4. Τις άλλες χρονικές περιόδους εργασίας και χρόνο διαθεσιμότητας
 5. Τις διακοπές της εργασίας και την καταγραφή των χρόνων ημερήσιας αναπαύσεως του οδηγού
 6. Το άνοιγμα του περιβλήματος που περιέχει το φύλλο καταγραφής

Με την κάρτα οδηγού ταυτοποιείται ο οδηγός αφού επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων δραστηριότητάς του. Η κάρτα οδηγού είναι υποχρεωτική και η μοναδικότητά της ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η κάρτα οδηγού είναι εξατομικευμένη (φέρει την ψηφιοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου της) και η ισχύ της είναι για πέντε (5) έτη.

Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι εφοδιασμένος με εκτυπωτή. Οι εκτυπώσεις του πρέπει να φυλλάσονται και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Παρόλα αυτά αν η εκτύπωση από τον ψηφιακό ταχογράφο δεν είναι εφικτή, οι πληροφορίες παραμένουν στην μνήμη και μπορούν να ανακτηθούν.

Πως λειτουργεί ο ψηφιακός ταχογράφος;

Ο οδηγός με την είσοδό του στο όχημα βάζει την κάρτα του ψηφιακού ταχογράφου στην μονάδα του οχήματος. Ο οδηγός οφείλει να επιλέξει ανάμεσα στις 4 λειτουργίες του ψηφιακού ταχογράφου, οι οποίες είναι:

 • Οδήγηση (μπαίνει αυτόματα)
 • Ανάπαυση
 • Διαθεσιμότητα
 • Άλλες Εργασίες

Κατά τη διάρκεια αυτών ο οδηγός δεν αφαιρεί την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου κάτι που γίνεται μόνο με το τέλος του δρομολογίου.

Τόσο για την πρώτη έκδοση όσο και για την ανανέωση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου χρειάζονται τα εξής:

Δικαιολογητικά:
 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης
 3. Εξουσιοδότηση στη σχολή μας και Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 4. Ψηφιακή φωτογραφία και υπογραφή

Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD), κάτι το οποίο το αναλαμβάνει ο φωτογράφος. Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mm Χ 90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.

Επιπλέον, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής μπορεί να γίνει αντικατάσταση της κάρτας οδηγού.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.