Βρείτε μας:

Κων/νου Καραμανλή 65 Ελευθέριο - Κορδελιό,

Ωράριο λειτουργίας

Δευ - Παρ: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

Νέου τύπου άδεια

Γιατί ακόμα να έχετε την άδεια οδήγησης σε παλιά χαρτιά;; Πλέον η νέου τύπου άδεια οδήγησης είναι σε κάρτα, με πολλές δικλείδες ασφαλείας κάτι το οποίο την καθιστά ως ένα έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί με κανέναν τρόπο.

Επιπλέον, με την νέου τύπου άδειας οδήγησης σας επιτρέπεται να οδηγήσετε τόσο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε χώρες του εξωτερικού χωρίς να έχετε την έγνοια για τυχόν προβλήματα.
Ειδικότερα, για τα επαγγελματικά διπλώματα είναι υποχρεωτική η άδεια οδήγησης σε νέου τύπου έντυπο, δηλαδή με το δίπλωμα ευρωπαϊκού τύπου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Να είναι κάτοχος ισχύοντος ελληνικού διπλώματος οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τύπου.
  • Να μην κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Νέου τύπου άδεια

  1. 1 Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Αντίγραφο άδειας οδήγησης
  4. ΑΦΜ
  5. Αίτηση εκτύπωσης
  6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση «Αντικατάσταση παλαιού εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου έντυπο»

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών (βλ. ανανέωση).

Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!