Βρείτε μας:

Κων/νου Καραμανλή 65 Ελευθέριο - Κορδελιό,

Ωράριο λειτουργίας

Δευ - Παρ: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

Ειδική Άδεια ΤΑΞΙ

Στην Ελλάδα για να αποκτήσει κάποιος Ειδική Άδεια ΤΑΞΙ θα πρέπει να συμμετάσχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις στην αντίστοιχη Διεύθυνση Μεταφορών με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

TAXIΠροϋποθέσεις:
 1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει περάσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να είναι κάτω των 69 ετών.
 2. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας (αυτοκινήτου).
Δικαιολογητικά:
 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
 3. Τέσσερις πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης.
 5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).

Για την ανανέωση της ειδικής άδειας ΤΑΞΙ τα δικαιολογητικά παραμένουν τα ίδια, απλά προστίθεται και το φωτοαντίγραφο της προηγούμενης άδειας ΤΑΞΙ.

Προσοχή!:

Εάν η άδεια είναι ληγμένη για 5 χρόνια απαιτούνται από την αρχή θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Επιπλέον, σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής μπορεί να γίνει αντικατάσταση της ειδικής άδειας οδήγησης ΤΑΞΙ.

Εκμάθηση

Η εξεταζόμενη ύλη περιλαμβάνει ερωτήσεις για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, για τα Γενικά στοιχεία μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων και για τις Γενικές αρχές παροχής Πρώτων Βοηθειών. Επιπλέον, η εξεταζόμενη ύλη αποτελείται από ερωτήσεις για τα χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε. όπου θα εκδοθεί η ειδική άδεια οδήγησης, στην προκειμένη περίπτωση για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Θεωρητική εξέταση

Η θεωρητική εξέταση διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση Ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών μίας σωστής απάντησης που περιέχει τριάντα (30) ερωτήσεις που καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης :

 • Δέκα (10) ερωτήσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
 • Τέσσερις (4) ερωτήσεις επί των Γενικών στοιχείων μηχανολογίας επιβατηγών αυτοκινήτων.
 • Τέσσερις (4) ερωτήσεις επί των Γενικών αρχών παροχής Πρώτων Βοηθειών.
 • Δώδεκα (12) ερωτήσεις επί χαρακτηριστικών σημείων ενδιαφέροντος (τοπικά θέματα) της Π.Ε. όπου θα εκδοθεί η ειδική άδεια οδήγησης.

Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών και παίρνει την Ειδική Άδεια ΤΑΞΙ, αν απαντήσει σωστά και στις τριάντα (30) ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ δύο (2) λανθασμένες απαντήσεις σε αυτό.

Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη των ερωτήσεων, σε μορφή pdf, για την θεωρητική εξέταση.

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης
ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!