Βρείτε μας:

Κων/νου Καραμανλή 65 Ελευθέριο - Κορδελιό,

Ωράριο λειτουργίας

Δευ - Παρ: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Το Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες ή και εμπορεύματα.

Το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι:

 • Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας,
 • Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους,
 • Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται,
 • Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.
Υπάρχουν δύο Π.Ε.Ι.:

1) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης C, CE.

2) Το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών, το οποίο οφείλουν να κατέχουν οι οδηγοί κάτοχοι των κατηγοριών οδήγησης D, DE.

Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ Π.Ε.Ι.
Πως μπορώ να αποκτήσω το Π.Ε.Ι.;
 1. Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων:
  Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C, CE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αρχικής επιμόρφωσης.
  Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης C, CE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2009 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης, όπου θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
 2. Για τους οδηγούς ή υποψήφιους οδηγούς μεταφοράς επιβατών:
  Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D, DE μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 ή πρόκειται να αποκτήσετε μία από αυτές τις κατηγορίες σήμερα, θα πρέπει να αποκτήσετε και Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω αρχικής επιμόρφωσης.
  Αν έχετε αποκτήσει την άδεια οδήγησης D, DE πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2008 θα πρέπει να αποκτήσετε το Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης, όπου θα πρέπει να παρακολουθήσετε το ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Ποια η μορφή του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.);

Το Π.Ε.Ι. έχει αποκλειστικά και μόνο τη μορφή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού το οποίο διαθέτει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά ή τη μορφή του κοινοτικού κωδικού «95» ο οποίος αναγράφεται πάνω στην άδεια οδήγησης. Σήμερα, στην Ελλάδα για την απόδειξη κατοχής του Π.Ε.Ι. αναγράφεται ο κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης του οδηγού.

Πρόκειται να εργασθώ στο εξωτερικό ως επαγγελματίας οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, θα χρειασθεί να κατέχω κι εκεί Π.Ε.Ι.; Αν εκδοθεί στην Ελλάδα αναγνωρίζεται στο εξωτερικό;

Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/59/ΕK η κατοχή Π.Ε.Ι. από τους επαγγελματίες οδηγούς μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Π.Ε.Ι. αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε ή τη μορφή που έχουν (κωδικός «95» στην άδεια οδήγησης).

Ποιες συνέπειες έχει στην Ελλάδα ο οδηγός μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων οποίος δεν είναι κάτοχος Π.Ε.Ι.;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες.

Προϋποθέσεις:

Ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.
 2. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!