Ανανέωση άδειας οδήγησης

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αν το δίπλωμά σας έχει λήξει ή κοντεύει να λήξει τότε θα πρέπει να κάνετε ανανέωση άδειας οδήγησης για να μπορείτε να οδηγείτε νόμιμα.

Παρακάτω εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις για την ανανέωση άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις για όλες τις ανανεώσεις:

Ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει:

 1. Την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης,
 2. Την κατοικία του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία κατατίθεται η αίτηση,
 3. Άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν),
 4. Τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας κατά περίπτωση.

Ερασιτεχνικό δίπλωμα

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ανανέωση άδειας 15ετίας

 1. 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο άδειας οδήγησης
 4. ΑΦΜ                                 
 5. Αίτηση εκτύπωσης
 6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 

Ανανέωση άδειας ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ετών

 1. 3 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. ΑΦΜ
 4. Πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης
 5. Άδεια οδήγησης: Αν έχει λήξει -> Πρωτότυπη, Αν είναι σε ισχύ -> Αντίγραφο
 6. Αίτηση εκτύπωσης
 7. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Ανανέωση άδειας ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ετών

 1. 6 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίουανανέωση άδειας οδήγησης
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας                                                                       
 3. ΑΦΜ
 4. Πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης
 5. Άδεια οδήγησης: Αν έχει λήξει -> Πρωτότυπη, Αν είναι σε ισχύ -> Αντίγραφο
 6. Αίτηση εκτύπωσης
 7. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 

Σημείωση:
Από τις αρχές του 2019 για ανανεώσεις άνω των 74 ετών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να περάσουν από πρακτικές εξετάσεις.

Επαγγελματικό δίπλωμα

Ανανέωση άδειας οδήγησης κατηγορίας C / κατηγορίας D / κατηγορίας E χωρίς ΠΕΙ

 1. 3 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο άδειας οδήγησης
 4. ΑΦΜ
 5. Πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης
 6. Αίτηση εκτύπωσης
 7. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 

Ανανέωση άδειας οδήγησης κατηγορίας C / κατηγορίας D / κατηγορίας E με ΠΕΙ

 1. 3 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο άδειας οδήγησης
 4. ΑΦΜ
 5. Πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης
 6. Αίτηση εκτύπωσης
 7. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση 

Ανανέωση μόνο το Π.Ε.Ι.

 1. 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Αντίγραφο άδειας οδήγησης
 4. ΑΦΜ
 5. Αίτηση εκτύπωσης
 6. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

alexandros-driving.gr