Βρείτε μας:

Κων/νου Καραμανλή 65 Ελευθέριο - Κορδελιό,

Ωράριο λειτουργίας

Δευ - Παρ: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

Θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών λεωφορείων ή φορτηγών για αρχική απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Η εξέταση αποτελείται από δύο δοκιμασίες:

  1. Για κάθε υποψήφιο δίνεται ένα ερωτηματολόγιο με εξήντα (60) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων μία μόνο είναι ορθή. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι 150 λεπτά. Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά.
  2. Για κάθε υποψήφιο Δύο μελέτες περιπτώσεων (case studies), όπου το σύστημα επιλέγει τυχαία από τη βάση των εγχειριδίων των Π.Ε.Ι. Λεωφορείων ή Φορτηγών αντίστοιχα, προκειμένου να επεξεργαστεί, αξιολογήσει και απαντήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι 90 λεπτά. Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνεται γραπτώς αφού το σύστημα έχει εκτυπώσει τυχαία θέματα.

 Βαθμολόγηση:

Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, ενώ των μελετών περιπτώσεων γίνεται από τα μέλη της επιτροπής.

Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και κατά 40% από τις μελέτες περιπτώσεων. Κάθε σωστή απάντηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι εξήντα (60) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και σαράντα (40) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (100) μονάδες.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 ερωτήσεις εκ του ερωτηματολογίου και έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των δύο περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία.

Σημείωση
Οποιοσδήποτε υποψήφιος που κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει, με οποιοδήποτε τρόπο ή να συνεργάζεται με άλλον υποψήφιο, θεωρείται ότι απέτυχε στις εξετάσεις και δεν έχει κανένα δικαίωμα επανεξέτασης στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο εξάμηνο.