Βρείτε μας:

Κων/νου Καραμανλή 65 Ελευθέριο - Κορδελιό,

Ωράριο λειτουργίας

Δευ - Παρ: 10:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

Εξετάσεις Πορείας - Δοκιμασία προσόντων & συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών όλων των κατηγοριών

Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως σε οποιαδήποτε κατηγορία ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να επιτύχει τόσο στη θεωρητική (εξετάσεις σημάτων) όσο και στη πρακτική εξέταση οδηγήσεως (εξετάσεις πορείας).

Όσον αφορά την Πρακτική εξέταση για την απόκτηση διπλώματος των κατηγοριών Β’, Γ’, Δ’ καθώς και Ε’ αυτή γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα (επιβατηγό αυτοκίνητο, φορτηγό ή λεωφορείο).

Η διάρκεια της πρακτικής εξετάσεως είναι 25 λεπτά της ώρας τουλάχιστον.

Η εξέταση του υποψήφιου οδηγού γίνεται σύμφωνα με το«Μνημόνιο Πρακτικής Εξετάσεως Υποψήφιου Οδηγού»που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Όπως φαίνεται και στο μνημόνιο των δοκιμασιών των προσόντων και της συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών, οι δοκιμασίες έχουν ταξινομηθεί σε 3 ομάδες (Α, Β, Γ).

Η Α ομάδα περιλαμβάνει δοκιμασίες προετοιμασίας του οχήματος  και ειδικές δοκιμασίες.

Η Β και η Γ ομάδα περιλαμβάνουν την εξέταση του οδηγού στην πορεία και την ικανότητά του να οδηγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και με ασφάλεια. Από αυτές τις δύο ομάδες η Β καταγράφει σοβαρά σφάλματα, στα οποία ενδεχομένως θα υποπέσει ο υποψήφιος οδηγός κατά την πορεία και η Γ απλά σφάλματα.

Κατά τις εξετάσεις πορείας ο υποψήφιος οδηγός θεωρείται ότι επέτυχε, εάν:

  • Επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της ομάδας Α.
  • Δεν υποπέσει σε κανένα από τα σοβαρά σφάλματα της ομάδας Β, και
  • Δεν υποπέσει σε δύο σφάλματα της ίδιας δοκιμασίας της ομάδας Γ ή σε περισσότερα από τέσσερα διαφορετικά απλά σφάλματα της ομάδας Γ.

Κατά τη διενέργεια της εξετάσεως στην πρακτική της οδηγήσεως, η αξιολόγηση του υποψήφιου οδηγού αναφέρεται στην άνεσή του στο χειρισμό των διαφόρων οργάνων του οχήματος και στην ικανότητά του να παρεμβάλλεται με πλήρη ασφάλεια στο ρεύμα κυκλοφορίας. 

Αναλυτικότερα οι λεπτομέρειες για τις εξετάσεις πορείας κατά ομάδα και δοκιμασία είναι:

Πρακτική εξέταση στην κατηγορία Β΄

Περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και ικανοτήτων του υποψήφιου οδηγού με τη σειρά, που αναφέρονται στο «Μνημόνιο Πρακτικής Εξετάσεως Υποψήφιου Οδηγού». Οι δοκιμασίες αυτές ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α –  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1) Έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσει: Κατά τον έλεγχο αυτόν πρέπει ο υποψήφιος να ελέγξει την κατάσταση των μηχανισμών ασφαλείας του οχήματος (λάστιχα, φώτα, τιμόνι, φρένα, δείκτες πορείας, ηχητικά όργανα), να καθίσει στη θέση του, να ρυθμίσει στη σωστή θέση τους καθρέπτες, να κλείσει την πόρτα του, να φορέσει σωστά τη ζώνη ασφαλείας, να βεβαιωθεί ότι και οι άλλοι επιβάτες κάθονται στη θέση τους και έχουν κλείσει την πόρτα τους και φορούν και αυτοί σωστά τη ζώνη ασφαλείας.

2) Οπισθοπορεία με στροφή: Πραγματοποιείται ως εξής:

Το όχημα είναι σταθμευμένο στο δεξιό (ή στο αριστερό) μέρος δρόμου της επιλογής του εξεταστή, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη του 1 m από το κράσπεδο του πεζοδρομίου και το πίσω άκρο του απέχει από την τομή των κρασπέδων των δύο πεζοδρομίων το πολύ 3 m.

Στη συνέχεια ο υποψήφιος κινεί το όχημα προς τα πίσω, στρίβοντάς το έτσι, ώστε να εισέλθει στον κάθετο δρόμο. Σε αυτόν πρέπει να διανύσει απόσταση (από την τομή των δύο κρασπέδων) περίπου ίση με το διπλάσιο του συνολικού μήκους του οχήματος και να σταματήσει σε θέση περίπου παράλληλη προς το πεζοδρόμιο.

3) Στάθμευση δεξιά ή αριστερά: η δοκιμασία περιλαμβάνει στάθμευση δίπλα στο κράσπεδο του δεξιού ή αριστερού (μόνο σε περίπτωση μονόδρομου) πεζοδρομίου, της επιλογής του εξεταστή, σε δρόμους με κλίση, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη του 10%.

Η διαδικασία γίνεται, χωρίς να επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή ως εξής:

Ο υποψήφιος σταματάει το εκπαιδευτικό όχημα δίπλα σε άλλο όχημα, ήδη σταθμευμένο δίπλα στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Στη συνέχεια κινεί το όχημα προς τα πίσω κάνοντας τους απαραίτητους ελιγμούς, για να το σταθμεύσει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, που απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με το ένα και μισό του συνολικού μήκους του οχήματός του.

Κατά τη δοκιμασία αυτή πρέπει ο υποψήφιος:
  • Να σταθμεύσει με τέσσερις το πολύ κινήσεις του οχήματος (πίσω-μπρος-πίσω-μπρος). Οι δύο τελευταίες κινήσεις μπορούν να γίνουν, κατά την κρίση του υποψηφίου, μέσα στο χώρο σταθμεύσεως συνέχεια μετά τις δύο πρώτες.
  • Να μην του σβήσει η μηχανή περισσότερες από μία φορές.
  • Να μην κτυπήσει οποιοδήποτε από τα σταθμευμένα γύρω του αυτοκίνητα.
  • Να μην ανέβει στο πεζοδρόμιο.
  •  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σταθμεύσεως, το όχημα να μην απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου απόσταση μεγαλύτερη των 35 cm. Ο υποψήφιος απορρίπτεται στη δοκιμασία αυτή, αν παραβεί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή απαγορεύσεις, που περιγράφονται παραπάνω.
  • Να εξέλθει από το χώρο σταθμεύσεως με τέσσερις το πολύ κινήσεις (πίσω-μπρος-πίσω-μπρος).

4) Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσεως περίπου 10%: ο υποψήφιος υποχρεούται να ξεκινήσει σε ανήφορο κλίσεως 10% περίπου χωρίς το όχημα να οπισθοχωρήσει πάνω από 40 cm περίπου και χωρίς να σβήσει η μηχανή. Επιτρέπεται μία ανεπιτυχής δοκιμή. Αν ο υποψήφιος δοκιμάσει και δεύτερη φορά χωρίς να επιτύχει, τότε απορρίπτεται.  Αν ο υποψήφιος επιθυμεί, μπορεί να εκτελέσει τη δοκιμασία με χρήση χειρόφρενου. 

5) Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα: o υποψήφιος, αφού σταθμεύσει, σβήνει τον κινητήρα, βάζει ταχύτητα, βάζει χειρόφρενο, βγάζει τη ζώνη ασφαλείας και βγαίνει από το όχημα, ελέγχοντας την κυκλοφορία δίπλα και πίσω του πριν ανοίξει την πόρτα.

6) Υποβοηθητικοί μηχανισμοί πέδησης και διεύθυνσης (εκτός της κατηγορίας Β)

7) Συσκευή του ταχογράφου (εκτός της κατηγορίας Β)

8) Αν η εξέταση γίνεται στην κατηγορία Β+Ε ο υποψήφιος εξετάζεται για το αν είναι σε θέση να ζεύξει και να αποζεύξει το ρυμουλκούμενο, χωρίς να επιτρέπεται δεύτερη δοκιμή (η δοκιμασία αυτή πραγματοποιείται στην αρχή της πρακτικής εξετάσεως).

ΟΜΑΔΑ Β – ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1)Παραβίαση σηματοδότη,  οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

2) Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας: είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας θεωρείται η πορεία σε οδόστρωμα, που προορίζεται για τα αντιθέτως κινούμενα οχήματα, εκτός αν αυτή επιτρέπεται να γίνεται για προσπέρασμα προπορευόμενου ή σταματημένου οχήματος ή λόγω αδυναμίας κινήσεως στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

3) Άνοδος στο πεζοδρόμιο ή σε διαχωριστικές νησίδες ή πάτημα διακεκριμένου τμήματος του δρόμου, όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήματα και με βάση τον Κ.Ο.Κ. θεωρείται ως πεζοδρόμιο.

4) Πρόκληση ατυχήματος: ως τέτοια θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος, στο οποίο ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος ή συνυπεύθυνος. Η αποτροπή του ατυχήματος, λόγω παρεμβάσεως τρίτου ή απρόβλεπτου παράγοντα, θεωρείται πρόκληση ατυχήματος.

5) Παραβίαση της προτεραιότητας. Εδώ περιλαμβάνονται και οι παραβιάσεις των πινακίδων σημάνσεως των δρόμων

ΟΜΑΔΑ Γ – ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

1) Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης

2) Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας: πρέπει να είναι ο σωστός, δηλαδή ο υποψήφιος ανάβει το δείκτη κατευθύνσεως (φλας), ελέγχει, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα και έπειτα μπαίνει στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας.

3) Χρήση δεικτών κατευθύνσεως και φώτων έκτακτης ανάγκης:όπου και όταν επιβάλλεται η χρήση των δεικτών αυτών. Ελέγχεται επίσης το άναμμα των ενδεδειγμένων φώτων για κάθε περίπτωση.

4) Κίνηση οχήματος και Σωστή συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες του δρόμου: στους πεζούς, στα ζώα και στα άλλα οχήματα και ειδικότερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα οχήματα άμεσης βοήθειας.

5) Σωστή θέση στο οδόστρωμα: ο υποψήφιος ελέγχεται αν κρατεί το όχημα στη σωστή, κατά τον Κ.Ο.Κ., θέση του οδοστρώματος.

6) Τήρηση των αποστάσεων από τα άλλα οχήματα: από αυτά που προηγούνται, κινούνται παράλληλα με το όχημα του εξεταζόμενου ή είναι σταθμευμένα.

7) Προσπέρασμα ακινήτων εμποδίων ή προπορευομένων οχημάτων: ελέγχεται η σωστή διαδικασία, δηλαδή άναμμα δείκτη κατευθύνσεως (φλας), έλεγχος, παραχώρηση τυχόν προτεραιότητας, προσπέρασμα και είσοδος εκ νέου στην αρχική λωρίδα κυκλοφορίας.

8) Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία)

9) Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες:πρέπει να εξαντλούνται όλες οι ταχύτητες, εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν.

10) Σβήσιμο κινητήρα

11) Πέδηση και ακινητοποίηση

12) Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

13) Οικονομική – οικολογική οδήγηση

14) Προσαρμογή της τροχιάς του οχήματος

Σημείωση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης πορείας ο υποψήφιος, ο εκπαιδευτής και οι εξεταστές είναι υποχρεωμένοι να φορούν τις ζώνες ασφαλείας .

 

Μνημόνιο Πρακτικής Εξέτασης
 Μνημόνιο Πρακτικής Εξέτασης

Μνημόνιο Πρακτικής Εξέτασης

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θέλετε για τις εξετάσεις πορείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας!