Επαγγελματικό

Επαγγελματικό δίπλωμα C 18 Επαγγελματικό Δίπλωμα φορτηγού – Κατηγορία C: Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg ή 18 με ΠΕΙ (Κωδικός 95) CE 18 Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επαγγελματικό.