Εξετάσεις Πορείας

Εξετάσεις Πορείας – Δοκιμασία προσόντων & συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών όλων των κατηγοριών Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως σε οποιαδήποτε κατηγορία ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να επιτύχει τόσο στη θεωρητική (εξετάσεις σημάτων) όσο και στη πρακτική εξέταση οδηγήσεως (εξετάσεις πορείας). Όσον αφορά την Πρακτική εξέταση για την απόκτηση διπλώματος των κατηγοριών Β’, Γ’, Δ’ καθώς και Ε’ αυτή γίνεται σε εκπαιδευτικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το Εξετάσεις Πορείας.